چشم های تو


آیینه ها دچار فراموشی اند

و نام تو

ورد زبان کوچه خاموشی

امشب

تکلیف پنجره

بی چشم های باز تو روشن نیست............
[ ] [ ] [ Parandeye.Ghamgin ]
[ ]